Oprava: ERR_CERT_DATE_INVALID

w32tm / resync

Čas môžete tiež ručne upraviť kliknutím na ikonu hodín.ERR_CERT_DATE_INVALIDFáza 2: Zakázať avast! Skenovanie HTTPS (ak používate avast!)

avast! je prísne zabezpečený a má veľa pravidiel. Osobne podľa môjho názoru funkcie, ktoré majú zabudované v avast! vedie skôr k problémom než k riešeniam a nemali by sa používať pre domácich používateľov. Pretože mnoho používateľov nahlásilo problém pochádzajúci z funkcie skenovania HTTPS v avast! a jeho deaktivácia to pre nich vyriešila, toto urobíme vo fáze 2.Kliknite Štart , napíš avast a vyber si avast zo zobrazených výsledkov. Po otvorení okna avast choďte na nastavenie (vpravo hore, ikona kolieska) a vyberte Aktívna ochrana potom vyberte Webový štít (prispôsobiť) a odtiaľto Zakázať skenovanie HTTPS . Ak používate iný antivírus, skúste v nastaveniach vyhľadať funkciu skenovania webu alebo protokolu HTTP alebo prehľadávača a vypnite ju.

ERR_CERT_DATE_INVALID-1

Fáza 3: Reštartujte počítač

Reštartujte počítač, aby ste sa ubezpečili, že všetky vykonané zmeny skutočne fungujú. Po reštartovaní počítača otestujte, či je problém teraz vyriešený.2 minúty prečítané